Photo Friday: Reflection

This weeks theme is reflction. On our tour through Japan we came across the Kinkaku-ji Temple in Kyoto which gave a beautifull reflection in the water.

Photo Friday: Mornings

A beautiful morning in Twente on my way to work.

Een mooie ochtendlucht in Twente op weg naar het werk.

Photo Friday challenge

Photo Friday: Familiar Faces

Anyone recognizes LEGO figures. With their great smile on their yellow head, they have a real familiar "face".

Iedereen kan een LEGO figuurtje herkennen. Met een grote glimlach op het gele hoofd hebben ze een zeer bekend "gezicht".

Photo Friday challenge

Photo Friday: Neglected

"Neglected" is the ultimate theme to search for some old photographs. In Sri lanka we found this bus which seemed to be neglected on the side of the road.

"Verwaarloosd" is het ultieme thema om eens terug te zoeken in wat oude foto's. In Sri Lanka vonden we deze bus die leek te zijn achtergelaten langs de kant van de weg.

Photo Friday challenge

Photo Friday: Close

Not often you come close to a bumblebee on a flower, this time we did.

Niet vaak kom je zo dicht bij een hommel op een bloem, dit keer wel.

Photo Friday challenge

Photo Friday: Orderly

All sails standing orderly in the wind at the beach in Noordwijk aan Zee.

Alle zeilen staan netjes op een rij op het strand bij Noordwijk aan Zee.

Photo Friday challenge